دکتر یاسر مدنی

با به پایان رساندن دوران متوسطه در آمریکا، در دانشگاه کلورادو و رشته روانشناسی مشغول به تحصیل شد. کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کلرادو شمالی در رشته مشاوره دریافت کرد و در مقطع دکتری به دانشگاه ایالتی کلورادو رفته و در رشته تربیت مشاور – آموزش و مطالعات منابع انسانی تحصیل خود را ادامه می‌دهد. وی نیز پس از بازگشت به ایران به عنوان هیئت علمی دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد. رزومه دکتر یاسر مدنی را از اینجا می‌توانید مشاهده کنید.

About حرف تا عمل