دکتر محمد کاظم‌زاده

وی با بیش از ۱۸ سال فعالیت مشاوره و روان‌درمانی و برگزاری دوره‌های مختلف تخصصی و عمومی، جز یکی از اساتید شناخته شده در این زمینه می‌باشد. علاوه بر این تولید اولین مستند درمانی ایران با حضور وی به نام آسمان مال من است (با موضوع ترس از فرزندآوری) تولید و در سال ۱۳۹۸ پخش شد. همچنین دوره من برتر، کمپین وسعت و آکادمی سخن از دیگر فعالیت‌های شناخته شده وی می‌باشد. در حال حاضر نیز به عنوان کارشناس فرزندپروری در برنامه کام شیرین حضور دارد. کسب اطلاعات بیشتر از اینجا می‌توانید اقدام نمایید.

About حرف تا عمل