دکتر عباس جواهری

پس از به پایان رساندن تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد معماری و فارغ التحصیلی از دانشگاه علم و صنعت، با وقفه ای پذیرش خود را در رشته مشاوره کلینیکی سلامت ذهن از دانشگاه سریاکیوز آمریکا دریافت کرد. با فارغ التحصیلی از این مقطع، از دانشگاه ویلیام و مری برای دکتری آموزش مشاوره و سوپرویژن با تمرکز بر مشاوره خانواده پذیرش گرفت. وی هم اکنون به عنوان هیئت علمی دانشگاه تهران مشغول فعالیت است. رزومه دکتر عباس جواهری را از اینجا می‌توانید مشاهده کنید.

About حرف تا عمل