معرفی کتاب مقدمه ای بر مشاوره وجودی

علاوه بر فلسفه وجودی، به نظر می رسد که مشاوره و رواندرمانی وجودی در ایران به معنای واقعی کلمه فهمیده نشده است. همچنان در کلاس های دانشگاهی و در بسیاری […]

رویکرد وجودی و درمان وجودی چیست؟

پاسخ به این سؤال بسیار سخت است! ازآنجایی‌که رویکردهای روانکاوی و روان پویشی در ایران بیشتر شناخته‌شده‌اند، شاید بد نباشد که با یاری جستن از آن‌ها به توضیح بیشتر بپردازیم. […]