درمانگران تازه کار: اضطراب مشاور و جلسه درمان

همانند بسیاری از مشاوران روزهای نخست کارورزی خود را به خوبی به یاد دارم. اولین جلسه کارورزی من با یک زوج حدودا میانسال بود و با وجود تلاش زیادی که […]

انتخاب با شماست: روانشناسی یا مشاوره؟!

روانشناسی بهتر است یا مشاوره؟ مطمئنا شمایی که در حال مطالعه مقاله پیش رو هستید برای یافتن پاسخ این سوال به اینجا آمده اید که روانشناسی بهتر است یا مشاوره؟ […]