رویکرد وجودی و درمان وجودی چیست؟

پاسخ به این سؤال بسیار سخت است! ازآنجایی‌که رویکردهای روانکاوی و روان پویشی در ایران بیشتر شناخته‌شده‌اند، شاید بد نباشد که با یاری جستن از آن‌ها به توضیح بیشتر بپردازیم. […]