Project name:

کارگاه هدف زندگی و هدف گذاری در زندگی

Project description:

چرا زنده اید؟ برای رسیدن چه چیزی تلاش می کنید؟ معنای زندگی شما چیست؟

آیا برای سوالات بالا پاسخی داشتید؟ آیا پیدا کردن این پاسخ ها دشوار بود؟ پاسخ دادن به این سوالات چقدر طول کشید؟

تحقیقات نشان داده است که بسیاری از ناخرسندی ها و نارضایتی ها از زندگی محصول عدم آگاهی افراد از معنای زندگی و هدفی است که برای آن زندگی می کنند. بسیاری از افراد در موقعیت های مختلف شغلی و غیر شغلی قرار دارند، رنج می کشند و نمی دانند چگونه از آن رنج رهایی پیدا کنند. علاوه بر این بسیاری از افراد احساس رخوت شدید می کنند، نمی دانند چرا زنده اند، چرا باید تلاش کنند و به چه چیزی می خواهند برسند.

هرچند پاسخ به سوال «من چرا زنده ام؟» یا «هدف زندگی من چیست؟» در یک جلسه کارگاه ممکن نیست، اما در این کارگاه قصد داریم تا با آموزش روشی آزموده شده به شرکت کنندگان کمک کنیم تا به پاسخ این سوالات برسند.

فردی که موفق شود به سوالات پیشین پاسخ بدهد، تازه قطب نمای زندگی اش را در دست گرفته و تنظیم کرده است. اما برای حرکت در راستایی که قطب نما تنظیم شده است، افراد نیاز دارند تا نقاطی را به عنوان مقصدهای بین راهی انتخاب کنند. انتخاب این نقاط هر چند به نظر کار ساده ای می رسد، اما به دلیل عدم آموزش و کسب مهارت در این زمینه، یکی از پاشنه آشیل های زندگی افراد به حساب می آید (شاید شما هم جزء آنهایی باشید که بارها هدفی را تعیین کرده اید و به آن دست پیدا نکرده اید).

هر چند روش های مختلف و به نامی در زمینه هدف گذاری وجود دارند، در بخش دوم این کارگاه تلاش می شود تا روشی نوین برای هدفگذاری فردی ارائه می شود. این روش در کنار پاسخ شما به سوالات بخش اول، به شما کمک خواهد کرد تا با دقت هدف گذاری زندگی خود را انجام دهید و با سرعتی بیش از پیش به سمت آنها حرکت کنید.

 

About حرف تا عمل